Dotacje

Firma RIVIA GLOBAL SP. z o.o. otrzymała wsparcie w formie grantu dla projektu Polskie Mosty Technologiczne, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;

Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00. Celem jest realizacja projektu na rynku senegalskim. Planowany efekt to sprzedaż produktów Rivia Global Sp. z o.o. na rynku senegalskim. Wartość projektu: 180 000,00 zł. Wkład funduszy europejskich: 100 %.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Nr Umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – Branża kosmetyczna na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Rivia Global Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN